Algemene voorwaarden

Als je een bestelling plaatst ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Lees dus zeker deze voorwaarden om discussies te vermijden. 

 

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Pantr.be BV, vertegenwoordigd door Justine Vanderwee, een
vennootschap met maatschappelijke zetel te Anneessensstraat 15, 8930 Menen, België,
BE0802.339.260, (hierna ‘Pantr.be BV’) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit
haar webwinkel online aan te kopen.


Onderstaande Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke
bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).
Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Pantr.be BV aanvaardt de Klant deze
Voorwaarden, waardoor de Klant instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.


Artikel 2: Prijs


De prijzen die staan vermeld op datum van de bestelling, zijn van toepassing. De vermelde
prijzen zijn definitieve en totale prijzen, BTW inbegrepen.
Alle artikelen worden door Pantr.be BV verzonden. Voor deze verzending worden kosten
aangerekend. Deze kosten worden getoond in het winkelmandje en tijdens het check-out
proces. Ophalen ter plaatse is ook mogelijk.


De foto’s bij de producten zijn als voorbeeld bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet
zijn inbegrepen in de prijs.


Artikel 3: Aanbod van de producten


De uitgemeten maten worden ter beschikking gesteld in de matentabel. Deze gegevens
werden verkregen door de leverancier van de nog niet geborduurde producten. De Klant
dient er echter rekening mee te houden dat deze metingen enkele centimeters kunnen
afwijken van de werkelijke producten. Pantr.be BV is niet aansprakelijk voor het verkeerd
doorgeven van de maat door de Klant, noch voor afwijkingen van de metingen.


Daarnaast kan Pantr.be BV geen garantie bieden dat de kleuren van de producten op de e-
commerce website exact overeenkomen met de werkelijke producten. Lichte kleurverschillen
zijn mogelijk, hiervoor is Pantr.be BV niet aansprakelijk. De Klant kan Pantr.be BV niet aansprakelijk
stellen voor de kleurverschillen die kunnen optreden tussen de kleuren die ter beschikking
staan op de e-commerce website en de werkelijke kleur van het product.


Pantr.be BV is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts
gehouden tot een middelenverbintenis. Pantr.be BV is niet aansprakelijk voor manifeste materiële
fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid,
leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met
Pantr.be BV via info@pantr.be of de instagrampagina van Pantr.be BV


Het aanbod kan ten allen tijde worden aangepast door Pantr.be BV. Pantr.be BV kan niet aansprakelijk
worden gesteld voor de niet-beschikbaarheid van een product. Indien een product niet langer
beschikbaar is nadat de bestelling werd geplaatst, zal Pantr.be BV de Klant op de hoogte brengen
via het mailadres waarmee de bestelling werd geplaatst.

 

Artikel 4: bestelproces

 

Het bestelproces verloopt als volgt: de Klant plaatst artikelen in zijn/haar winkelwagen,
daarna klikt de Klant door naar de ‘verder met bestellen’. Vervolgens dient de Klant in te
loggen of te registreren met een nieuw klantenprofiel, er is ook een mogelijkheid om zonder
account uit te checken. De Klant dient zijn/haar gegevens in te vullen. De bestelling gebeurt
via het e-mailadres dat de Klant zelf opgeeft. Daarna kiest de klant de verzendingsoptie en
betaalmethode. Tenslotte accepteert de Klant de Algemene voorwaarden (dit document) en
wordt het verkoopcontract gesloten.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
- Bancontact
- iDeal
Pantr.be BV is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de
Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.
Indien de Klant verkeerde informatie doorgaf tijdens het bestelproces, dient de Klant binnen
de 2 dagen contact op te nemen met Pantr.be BV zodat de informatie gecorrigeerd kan worden.
Indien de producten reeds werden gepersonaliseerd, zijn geen aanpassingen meer mogelijk.

Bestellingen kunnen niet geannuleerd worden eens deze werden geplaatst.

 

Artikel 5: Voorvertoning van het ontwerp


Voorvertoning van het ontwerp wordt niet standaard door Pantr.be BV uitgevoerd. Indien de Klant
een voorvertoning van het ontwerp wenst, dient de Klant dit te vragen in de opmerkingen
tijdens de laatste stap van het bestelproces. Hierbij dient de Klant duidelijk aan te geven dat
hij/zij een voorvertoning wenst van het ontwerp, met het correcte mailadres of Instagram
account waarop Pantr.be BV de Klant kan bereiken. Indien de Klant geen contactgegevens heeft
achtergelaten, zal Pantr.be BV geen voorvertoning kunnen doorsturen. Voorvertoningen zijn ook
niet mogelijk vooraleer de bestelling wordt geplaatst door de Klant.


Indien de Klant niet antwoord binnen 5 werkdagen op de voorvertoning, gaat Pantr.be BV er van uit
dat de Klant akkoord gaat met het ontwerp en dat Pantr.be BV over kan gaan tot de borduring van
de producten.


Het ontwerp wordt exact gemaakt zoals de foto of afbeelding die de Klant heeft doorgegeven
via het bestelproces. Via verscheidene kanalen zoals TikTok, Instagram en de voorbeelden
op de website, heeft de Klant een idee van de tekenstijl van Pantr.be BV. Retour is dan ook niet
mogelijk indien de Klant niet tevreden is met de borduring.


Pantr.be BV behoudt zich het recht om de mogelijkheid tot voorvertoningen van het ontwerp ten
alle tijden te pauzeren. Er zal worden gecommuniceerd via de banner op de website of
voorvertoningen al dan niet mogelijk zijn.


Indien de Klant een aanpassing van het ontwerp wenst nadat de voorvertoning werd
verstuurd naar de Klant, dient de Klant Pantr.be BV zo snel mogelijk op de hoogte te brengen. De
eerste aanpassing van het ontwerp gebeurt gratis, voor verdere aanpassingen wordt een
toeslag van 5 euro per aanpassing aangerekend.
De Klant gaat er mee akkoord dat de levertermijn van 4 weken niet gegarandeerd wordt
indien voorvertoningen van ontwerpen en aanpassing van ontwerpen worden gevraagd door
de Klant.

 

  
Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

De levering van de bestelling gebeurt door Bpost en hiervoor betaalt de Klant additionele
kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.


De levertermijn bedraagt minimaal 4, maar kan oplopen tot 8 weken in geval van drukte. De
levertermijnen worden steeds duidelijk weergegeven in de banner op de website. Deze
levertermijnen zijn niet bindend en kunnen oplopen ten gevolge van overmacht. Hiervoor is
Pantr.be BV niet verantwoordelijk.


Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere
tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Pantr.be BV
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem
aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft
gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de
vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze
keuze niet door Pantr.be BV was geboden.


 
Artikel 7: Herroepingsrecht


De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van
consument artikelen online aankopen bij Pantr.be BV.


De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen niet-
gepersonaliseerde en niet-beschadigde artikelen zonder opgave van redenen de
overeenkomst te herroepen.


De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de
Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste
onderdeel fysiek in bezit krijgt.


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Pantr.be BV, Anneessensstraat 15, 8930
Menen, info@pantr.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail)
op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn
uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen
na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Pantr.be BV heeft
meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Pantr.be BV, Anneessensstraat 15, 8930 Menen.


De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is
verstreken.


De directe kosten van het terugzenden van de goederen, komen voor rekening van de Klant.
De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en
verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het
teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pantr.be BV
zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor
elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de
goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat
de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen
doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn.
Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal
dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.


Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Pantr.be BV alle tot op dat moment van de Klant
ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen
binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Pantr.be BV op de hoogte is gesteld van de beslissing
van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Pantr.be BV
wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Pantr.be BV betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de
oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening
worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 gepersonaliseerde goederen;
 beschadigde goederen;
 goederen aangekocht in solden
 verlate levering of problemen met de levering door de vervoerder

 

Opgelet! Alle producten worden geborduurd. Bij een borduring gaat er een naald door de stof.

In delicate stoffen kan ik dit miniscule gaatjes zorgen. Dit is geen reden tot retour.


Indien Pantr.be BV een foute borduring heeft geplaatst, dient de Klant dit zo snel mogelijk te
laten weten via de communicatiekanalen. Verkeerde informatie die werd doorgegeven
door de Klant kan niet leiden tot een terugbetaling of herroeping.

 


Artikel 8: Garantie


Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten
bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke
garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële
garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen
voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen
te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de
Klant contact op te nemen met Pantr.be BV en het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan
Pantr.be BV


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Pantr.be BV zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval
dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te
worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.


De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan
ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met
doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of
handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht
onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

 

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van
aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn,
behoudens tegenbewijs door de Klant.


Artikel 9: Communicatie


Pantr.be BV is bereikbaar via Instagram op pantr.official, het contactformulier op de website, e-mail
op info@pantr.be of per post op het volgende adres Anneessensstraat 15, 8930 Menen.


Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.
Berichtjes via TikTok worden niet beantwoord.


Er wordt gestreefd om berichten binnen redelijke termijn te beantwoorden. Tijdens drukke
periodes kan het langer duren om op berichten en mails te antwoorden. 
Telefonische communicatie is helaas niet mogelijk door het lawaai van de machines.


 
Artikel 10: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pantr.be BV, respecteert de Belgische wet van 8
december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van
de persoonlijke gegevens.


De door de Klant meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor
volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de
bestelling, reclame- en/of marketingdoeleinden.


U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw
persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een
schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pantr.be BV, Anneessensstraat 15, 8930
Menen, info@pantr.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw
persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist,
niet volledig of niet pertinent zouden zijn.


In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten
tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten
tot aan Pantr.be BV, Anneessensstraat 15, 8930 Menen, info@pantr.be


Pantr.be BV behandelt de gegevens van de Klant als vertrouwelijke informatie en zullen die niet
doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn login gegevens en
het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pantr.be BV heeft
geen toegang tot het paswoord van de Klant.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@pantr..be


 
Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal
dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere
bepalingen aantasten.


Het nalaten op gelijk welk moment door Pantr.be BV om één van de in deze Voorwaarden
opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien

worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten
aantasten.


 
Artikel 12: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar
verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pantr.be BV. Ingeval van
tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.
 


Artikel 13: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen
dienen.


 
Artikel 14: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal
privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke
geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform
(http://ec.europa.eu/consumers/odr/).